Implementeren

Drop us a line...

Send Message
Standaard of Maatwerk?

Meer dan eens wordt mij de vraag gesteld wat nu het beste is: standaard software of maatwerk software. Een eenduidig antwoord op deze vraag is lang niet altijd te geven, omdat de keuze van vele factoren afhangt. Tevens kan blijken dat een combinatie van opties samen (hybride) de beste oplossing biedt. Meestal kaats ik de…

read more
dnoDoen

Hil Rabenberg – directeur-bestuurder dnoDoen Ongeveer anderhalf jaar geleden waren we toe aan een nieuw cliëntvolgsysteem. De oude software leverde onze medewerkers bij het verwerken van gegevens inmiddels meer last dan gemak op. In het voortraject hadden we al de appels van de peren gescheiden, maar ook daarna bleven er nog te veel potentiële aanbieders…

read more